zadanie nr 1

1. "SŁOWIANIN" I ZDROWSZY TRYB ŻYCIA ĆWICZ RAZEM Z DĘBEM "SŁOWIANIN"


Opis zadania

Siłownia mogłaby składać się z następujących urządzeń: motyl dla niepełnosprawnych, modlitewnik, motyl, wiosła, ławka do ćwiczeń mięśni ud, twister, wahadło, drabinka pozioma.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i umiejętności, dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Jest skierowana zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i osób starszych.
Siłownia mogłaby składać się z następujących urządzeń: motyl dla niepełnosprawnych, modlitewnik, motyl, wiosła, ławka do ćwiczeń mięśni ud, twister, wahadło, drabinka pozioma.
Tworzenie tego typu ogólnodostępnych i atrakcyjnych w użytkowaniu placów fitness zachęci osoby w różnym wieku do podjęcia ćwiczeń ruchowych i zmotywuje do przejścia na zdrowszy tryb życia. Korzystanie z urządzeń siłowni zewnętrznej wpływa pozytywnie na zdrowie i układ krążenia, a ponadto wzmacnia kondycję fizyczną i koordynację ruchową.
Siłownia w Dębinie przy Pomniku Przyrody "Słowianin" byłaby bezpłatna i ogólnodostępna zarówno dla mieszkańców wsi jak i dla mieszkańców gminy Jelcz-Laskowice, służyłaby aktywizacji społeczno-kulturalnej turystom odwiedzających Pomnik Przyrody. Elementy siłowni zewnętrznej stanowiłyby doskonałe uzupełnienie istniejącej infrastruktury Dębiny, która już posiada plac zabaw oraz skwerek. Preferowanym miejscem jest plac przy Pomniku Przyrody "Słowianin".

Opis lokalizacji

Pomnik Przyrody "Słowianin" ul. Główna wieś Dębina, gmina Jelcz-Laskowice

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Motyl dla niepełnosprawnych syst. Tytan4 088,52 zł
2Modlitewnik, syst. Tytan2 654,34 zł
3Motyl, syst. Tytan4 211,52 zł
4Wiosła, syst. Tytan3 729,36 zł
5Ławka do cwiczeń mięśni ud, syst. Tytan2 654,34 zł
6Twister, syst. Tytan2 409,57 zł
7Drabinka pozioma, syst. Tytan1 063,95 zł
8Wahadło II, syst. Tytan1 955,70 zł
9pylon, syst. Tytan10 756,35 zł
10utwardzone podłoże żwirowo-gliniaste 5 400 zł