Wybrany do głosowania

1 "SŁOWIANIN" I ZDROWSZY TRYB ŻYCIA ĆWICZ RAZEM Z DĘBEM "SŁOWIANIN"

Koszt: 38 923,65 zł

Siłownia złożona z następujących urządzeń: motyl dla niepełnosprawnych, modlitewnik, motyl, wiosła, ławka do ćwiczeń mięśni ud, twister, wahadło, drabinka pozioma. Siłow... więcej »

Siłownia złożona z następujących urządzeń: motyl dla niepełnosprawnych, modlitewnik, motyl, wiosła, ławka do ćwiczeń mięśni ud, twister, wahadło, drabinka pozioma. Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i umiejętności, dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Wybrany do realizacji

2 "BUDOWA OŚWIETLENIA PARKOWEGO WZDŁUŻ CHODNIKÓW POŁOŻONYCH POMIĘDZY ULICAMI TAŃSKIEGO, DRZEWIECKIEGO, BOŻKA I LILIOWEJ W JELCZU-LASKOWICACH"

Koszt: 129 000 zł

Zadanie polega na budowie oświetlenia parkowego (17 sztuk lamp parkowych) zasilanych energią elektryczną przez ziemny przewód elektryczny przyłączony do miejskiej instala... więcej »

Zadanie polega na budowie oświetlenia parkowego (17 sztuk lamp parkowych) zasilanych energią elektryczną przez ziemny przewód elektryczny przyłączony do miejskiej instalacji oświetleniowej. Głównym celem realizacji tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscu zamieszkania.

Wybrany do głosowania

3 JELCZAŃSKI STREET WORKOUT PARK

Koszt: 29 844,11 zł

Realizacja projektu na terenie ZS im. J. Kasprowicza wynika z szeregu analiz oraz obserwacji potrzeb społeczności lokalnej w ramach zagospodarowania czasu młodzieży i zmo... więcej »

Realizacja projektu na terenie ZS im. J. Kasprowicza wynika z szeregu analiz oraz obserwacji potrzeb społeczności lokalnej w ramach zagospodarowania czasu młodzieży i zmotywowania jej do twórczego, aktywnego i rozwojowego spędzania czasu wolnego. Potrzeba powstania ww.projektu to krok naprzód do zmniejszenia się agresji wśród młodzieży poprzez aktywne zarządzanie jej czasem.

Wybrany do realizacji

4 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY REMIZIE STRAŻACKIEJ "SPRAWNOŚĆ I ZDROWIE"

Koszt: 60 184 zł

Na terenie działki gdzie znajduje się obiekt remizy strażackiej zamontowane zostanie 8 urządzeń siłowni zewnętrznej i tablica z regulaminem korzystania. Powstanie funkcjo... więcej »

Na terenie działki gdzie znajduje się obiekt remizy strażackiej zamontowane zostanie 8 urządzeń siłowni zewnętrznej i tablica z regulaminem korzystania. Powstanie funkcjonalne, atrakcyjne, estetyczne i reprezentacyjne miejsce. Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców miejscowości i osób odwiedzających (turyści).

Wybrany do głosowania

5 NAPRAWA DACHU WIATY BIESIADNEJ NA STRZELNICY BRACKIEJ (TERENY REKREACYJNE) W JELCZU-LASKOWICACH

Koszt: 19 000 zł

Celem zadania jest wymiana pokrycia dachowego wiaty biesiadnej usytuowanej na terenie rekreacyjnym przy strzelnicy brackiej. Poprawienie stanu technicznego oraz estetyki ... więcej »

Celem zadania jest wymiana pokrycia dachowego wiaty biesiadnej usytuowanej na terenie rekreacyjnym przy strzelnicy brackiej. Poprawienie stanu technicznego oraz estetyki wiaty przyczyni się do jeszcze liczniejszego wykorzystania tego miejsca przez mieszkańców oraz do jego popularyzacji jako atrakcyjnej bazy wypoczynkowej.

Wybrany do głosowania

6 BUDOWA WIATY INTEGRACYJNEJ BIESIADNO – OGNISKOWEJ NA TERENACH ZIELONYCH PRZY SCHRONISKU SZKOLNYM W CHWAŁOWICACH.

Koszt: 80 000 zł

Jako mieszkańcy Chwałowic, pragniemy stworzyć zadaszone, atrakcyjne miejsce plenerowych integracji, bezpieczne miejsce spędzania czasu dorosłych i dzieci. Sąsiedztwo is... więcej »

Jako mieszkańcy Chwałowic, pragniemy stworzyć zadaszone, atrakcyjne miejsce plenerowych integracji, bezpieczne miejsce spędzania czasu dorosłych i dzieci. Sąsiedztwo istniejącego już, oświetlonego placu zabaw a także planowanego boiska wielofunkcyjnego, tworzy komplementarną ofertę integracyjno - wypoczynkową nie tylko dla nas, ale i dla gości z Jelcza-Laskowic i okolic.

Wybrany do głosowania

7 OGRODZENIE PLACU SPORTOWEGO W TYM BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ I SZATNIE DLA GOSPODARZY I GOŚCI

Koszt: 35 000 zł

.Ogrodzenie placu sportowego w Kopalinie, przy ul. Leśniej, w celu ochrony murawy przed dewastacją przez zwierzęta leśne.

Wybrany do głosowania

8 MULTIMEDIALNA AKADEMIA SENIORA

Koszt: 98 200 zł

Projekt zakłada uruchomienie nowoczesnej pracowni komputerowej, w której będą odbywały się zajęcia komputerowe skierowane do mieszkańców Jelcza-Laskowic, a w szczególnośc... więcej »

Projekt zakłada uruchomienie nowoczesnej pracowni komputerowej, w której będą odbywały się zajęcia komputerowe skierowane do mieszkańców Jelcza-Laskowic, a w szczególności do osób starszych - seniorów.Założeniem jest prowadzenie zajęć ogólnych oraz specjalistycznych, a także stworzenie miejsca, w którym seniorzy będą mieli dostęp do komputerów oraz Internetu.

Wybrany do głosowania

9 MONTAŻ OŚWIETLENIA W ALEJKACH POMIĘDZY BUDYNKAMI MIĘDZY ULICAMI DRZEWIECKIEGO I LILIOWĄ ORAZ NA PLACU Z TYŁU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "ENTLICZEK".

Koszt: 87 000 zł

Montaż oświetlenia poprawi bezpieczeństwo, ułatwi też pracę Policji, która będzie mogła z daleka stwierdzić czy dochodzi do naruszania prawa (np. spożywania alkoholu). N... więcej »

Montaż oświetlenia poprawi bezpieczeństwo, ułatwi też pracę Policji, która będzie mogła z daleka stwierdzić czy dochodzi do naruszania prawa (np. spożywania alkoholu). Na wykonaniu powyższego zadania skorzystają mieszkańcy ulic: Liliowej, Drzewieckiego, Bożka i Tańskiego. Również mieszkańcy innych ulic, którzy np. korzystają ze sklepów przy ul. Liliowej.

Wybrany do głosowania

10 ZAKUPIENIE I MONTAŻ BEZOBSŁUGOWEJ TOALETY PUBLICZNEJ W JELCZU-LASKOWICACH ZA BUDYNKIEM NZOZ PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA OD STRONY UL. OŁAWSKIEJ

Koszt: 95 000 zł

Uruchomienie toalety publicznej zapewni mieszkańcom miasta oraz przyjezdnym poczucie komfortu i rozwiąże problem dostępu do wc w centrum miasta. Budowa toalety pozytywnie... więcej »

Uruchomienie toalety publicznej zapewni mieszkańcom miasta oraz przyjezdnym poczucie komfortu i rozwiąże problem dostępu do wc w centrum miasta. Budowa toalety pozytywnie wpłynie na wizerunek miasta.

Wybrany do realizacji

11 PARK EUROPEJSKI - STREFA SPORTU I REKREACJI

Koszt: 200 000 zł

Celem projektu jest stworzenie wyjątkowego miejsca do wypoczynku i aktywności ruchowej, integrującego mieszkańców Jelcza-Laskowic w każdym wieku. W ramach projektu powsta... więcej »

Celem projektu jest stworzenie wyjątkowego miejsca do wypoczynku i aktywności ruchowej, integrującego mieszkańców Jelcza-Laskowic w każdym wieku. W ramach projektu powstanie nowoczesny plac zabaw, siłownia zewnętrzna, strefa Street Workaut.

Wybrany do realizacji

12 UPORZĄDKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI PRZYLEGŁEGO DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WÓJCICACH

Koszt: 20 910 zł

Dzięki wykonaniu tego zadania powstałaby wolna przestrzeń do zagospodarowania z myślą o stworzeniu miejsca dla mieszkańców Wójcic, organizacji i instytucji tutaj działaj... więcej »

Dzięki wykonaniu tego zadania powstałaby wolna przestrzeń do zagospodarowania z myślą o stworzeniu miejsca dla mieszkańców Wójcic, organizacji i instytucji tutaj działających takich jak rada sołecka, szkoła podstawowa, klub sportowy, straż pożarna, gdzie będzie można organizować imprezy kulturalne, zabawy dla dzieci i młodzieży, konkurencje sprawnościowe.

Wybrany do głosowania

13 ROZBUDOWA, ZAKUP I MONTAŻ PLACU ZABAW, SIŁOWNI PLENEROWEJ I BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ

Koszt: 124 654 zł

Rozbudowa placu zabaw ma na celu uatrakcyjnienie miejscowości. Budowa altany poprawi wygląd placu zabaw, ale też będzie miejscem spotkań i integracji, mogłoby też wpłyn... więcej »

Rozbudowa placu zabaw ma na celu uatrakcyjnienie miejscowości. Budowa altany poprawi wygląd placu zabaw, ale też będzie miejscem spotkań i integracji, mogłoby też wpłynąć na organizację różnego rodzaju imprez plenerowych.

Poprzedni projekt
Następny projekt