1 Budowa oświetlenia na ulicy Włoskiej oraz wzdłuż garaży położonych przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ZGODA” w Jelczu-Laskowicach

Koszt: 200 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie polega na budowie oświetlenia - 22 drogowych lamp ledowych zasilanych energią elektryczną przez ziemny przewód elektryczny przyłączony do miejskiej instalacji oświetleniowej.

2 Budowa wiaty integracyjnej biesiadno – ogniskowej na terenach zielonych przy Schronisku Szkolnym w Chwałowicach.

Koszt: 80 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Jako mieszkańcy Chwałowic, pragniemy stworzyć zadaszone, atrakcyjne miejsce plenerowych integracji, bezpieczne miejsce spędzania czasu dorosłych i dzieci. Sąsiedztwo istniejącego już, oświetlonego placu zabaw a także planowanego boiska wielofunkcyjnego, tworzy komplementarną ofertę integracyjno - wypoczynkową nie tylko dla nas, ale i dla gości z Jelcza-Laskowic i okolic.

3 Oświetlenie ulicy Szkolnej w Grędzinie na odcinku 400 metrów.

Koszt: 100 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Budowa 10 lamp na odcinku 400 metrów.

4 Droga dojazdowa do garaży i do rodzinnych ogródków działkowych „ZGODA” – Ulepszenie/Utwardzenie drogi

Koszt: 24 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy gruzu betonowego zgodnie z załączonym planem/opisem. Droga o długości ok. 200 metrów i szerokości ok. 4 metrów.

5 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ / REMIZIE STRAŻACKIEJ w Wójcicach

Koszt: 60 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ / REMIZIE STRAŻACKIEJ w Wójcicach promująca aktywność fizyczną mieszkańców

6 Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej (od Centrum Sportu i Rekreacji w kierunku stawu)

Koszt: 192 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu korzystania z chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej od Centrum Sportu i Rekreacji w kierunku stawu poprzez budowę nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia typu LED.

×