Wybrany do realizacji

1 Zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych w Grędzinie

Koszt: 145 500 zł

Montaż lamp w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców.

Wybrany do głosowania

2 ,,Zielona energia dla szkoły - budowa instalacji fotowoltaicznej dla PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach o mocy 50kW oraz budowa instalacji fotowoltaicznej dla PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach o mocy 20 kW"

Koszt: 250 000 zł

budowa instalacji fotowoltaicznej dla PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach o mocy 50kW oraz budowa instalacji fotowoltaicznej dla PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach o mocy 20 kW

Wybrany do realizacji

3 Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach

Koszt: 248 000 zł

Budowa kortu tenisowego w celu rozwijania aktywności sportowej wśród mieszkańców

Wybrany do głosowania

4 Strefa relaksu - Park w Kopalinie

Koszt: 95 000 zł

Rewitalizacja oraz wzbogacenie infrastruktury przy świetlicy wiejskiej oraz poprawa estetyki i uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum Kopaliny.

Wybrany do realizacji

5 Utwardzenie terenu na działce nr 261/7 w Minkowicach Oławskich przy Szkole Podstawowej.

Koszt: 125 589,30 zł

Wybrany do głosowania

6 Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Miłoszycach.

Koszt: 49 000 zł

Wybrany do głosowania

7 Parking dla Kasprowicza

Koszt: 198 000 zł

Budowa miejsc parkingowych w celu odciążenia parkingu szkolnego, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz poprawy estetyki otoczenia

Wybrany do głosowania

8 Budowa nowoczesnego modułowego biura sołeckiego z zapleczem socjalnym przy Placu Zabaw w Łęgu

Koszt: 148 000 zł

Wybrany do głosowania

9 Remont i adaptacja budynku Schroniska Szkolnego w Chwałowicach dla potrzeb lokalnej społeczności

Koszt: 150 000 zł

Wybrany do głosowania

10 Parking przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach ze strefą ,,Kiss & Ride" oraz miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnością

Koszt: 250 000 zł

Zwiększenie ilości dostępnych miejsc postojowych oraz bezpiecznej strefy dla dzieci podwożonych przez rodziców do szkoły.

Wybrany do realizacji

11 Piknikowa Strefa Relaksu - Pierwszy Staw Jelczański

Koszt: 249 724 zł

Aranżacja przestrzeni Pierwszego Stawu Jelczańskiego w celu zwiększenia atrakcyjności obiektu

Wybrany do głosowania

12 Rekultywacja zbiornika wodnego w Wójcicach

Koszt: 135 000 zł

Wybrany do głosowania

13 Miłocice - rewitalizacja centrum wsi.

Koszt: 52 718,34 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt