zadanie nr 7

7. OGRODZENIE PLACU SPORTOWEGO W TYM BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ I SZATNIE DLA GOSPODARZY I GOŚCI


Opis zadania

Ma być wykonane ogrodzenie wokół placu sportowego o łącznej długości 520 mb + furtki koło bramek i brama wjazdowa. Furtki 4 szt. + brama wjazdowa 1 szt

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Boisko jest na ul. Leśniej z dala od zabudowań. Ostatnio zrobiono szatnię i kapacze. Problem jest w dzikach i zwierzynie leśnej, która wchodzi na boisko i niszczy trawę (murawę). Nadmieniam, że w przyszłości mamy zamontować kosze do gry w kosza. Obecnie duża część młodzieży przebywa na tym terenie. Nadmieniam, że Kopalina będzie się starać za dwa lata o obchody Dożynek Gminnych i jest to obiekt gminny, a przybyli goście będą podziwiać nasze okolice.

Opis lokalizacji

Kopalina, ul. Leśna działki nr 154/3 i 154/4 o łącznej powierzchni 2,06 ha

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1siatka 520 mb x 20 zł10 400 zł
2słupki 180 szt x 15 zł2 700 zł
3furtki 4 szt x 1200 zł4 800 zł
4brama główna3 100 zł
5robocizna8 000 zł
6akcesoria montażowe6 000 zł