zadanie nr 5

5. NAPRAWA DACHU WIATY BIESIADNEJ NA STRZELNICY BRACKIEJ (TERENY REKREACYJNE) W JELCZU-LASKOWICACH


Opis zadania

Demontaż starego pokrycia dachowego. Podwyższenie konstrukcji o grubość pojedynczych bali (około 60 mb). nabicie desek. Pokrycie desek membraną dachową. Zamontowanie na tak przygotowanym podłożu blachy trapezowej w kolorze zielonym. Wykonanie obróbek kalenicy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Celem zadania jest wymiana pokrycia dachowego wiaty biesiadnej usytuowanej na terenie rekreacyjnym przy strzelnicy brackiej. Obecne pokrycie dachowe wiaty ma około 25 lat i jest w znacznym stopniu wyeksploatowane. Ciągły kontakt ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi w okresie całego roku (razy ilość lat) spowodował, że deski (okorki) będące stałym elementem dachu są w dużej części zbutwiałe oraz przegniłe i nie spełniają swojego pierwotnego zadania. Wiata jest ogólnodostępna dla społeczeństwa, przez co narażona jest na niszczenie przez wandali. Duża ilość desek stanowiących jej dach została wyrwana i spalona przez niefrasobliwych użytkowników. Teren rekreacyjny na strzelnicy jest wykorzystywany podczas zawodów strzeleckich organizowanych przez Strzeleckie Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice. Biorą w nich udział zaprzyjaźnione bractwa kurkowe z terenu całego kraju. W tym samym czasie, teren ten, pełni ważną rolę reprezentacyjną dla uczestników zawodów i przybyłych gości. Obiekt wykorzystywany jest również podczas organizowanych przez Zarząd M-G LOK w J-L zawodów strzeleckich dla młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice . Stan ogólny przedmiotowej wiaty, jako obiektu wkomponowanego w malowniczy, zadrzewiony teren, na którym rośnie pomnik przyrody - okazała lipa, pełni również rolę obiektu promującego miasto i gminę Jelcz-Laskowice. W okresie wiosenno-letnio-jesiennym, wiata wraz z przyległym terenem udostępniana jest mieszkańcom miasta indywidualnie oraz firmom funkcjonującym w naszej gminie dla organizowania uroczystości rodzinnych, imprez plenerowych, jak również różnego rodzaju imprez integracyjnych. Z wiaty korzystają też mieszkańcy Jelcza-Laskowic odpoczywający w jej cieniu podczas spacerów oraz przejażdżek rowerowych. Malownicze wzniesienie zwane było przez przedwojennych mieszkańców tych ziem "Matczyną Górą". Poprawienie stanu technicznego oraz estetyki wiaty przyczyni się do jeszcze liczniejszego wykorzystania tego miejsca przez mieszkańców oraz do jego popularyzacji jako atrakcyjnej bazy wypoczynkowej.

Opis lokalizacji

Strzelnica Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice, ul. Turniejowa, Jelcz-Laskowice Działka nr 9 (AM-52), której właścicielem jest Gmina Jelcz-Laskowice.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zestawienie materiałów: blacha trapezowa (zielona) - 100 m², membrana dachowa – 2 rolki, deski 3 m³, blacha płaska powlekana – 8 sztuk, elementy montażowe 1 kpl, drewno na konstrukcję 1,3 m².9 500 zł
2robocizna: demontaż starego pokrycia, podwyższenie konstrukcji o grubość pojedynczych bali (około 60 mb), nabicie desek, montaż membrany dachowej, wykonanie obróbek kalenicy9 500 zł