zadanie nr 8

8. MULTIMEDIALNA AKADEMIA SENIORA


Opis zadania

Projekt zakłada uruchomienie nowoczesnej pracowni komputerowej, w której będą odbywały się zajęcia komputerowe skierowane do mieszkańców Jelcza-Laskowic, a w szczególności do osób starszych - seniorów. Założeniem jest prowadzenie zajęć ogólnych oraz specjalistycznych, a także stworzenie miejsca, w którym seniorzy będą mieli dostęp do komputerów oraz Internetu.
Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia ogólnodostępnej , bezpłatnej pracowni komputerowej, zgłaszanej przez seniorów. Coraz więcej osób starszych chce korzystać z nowoczesnych technologii, ułatwiających życie codzienne. Wykluczenie cyfrowe jest szczególnie widoczne w tej grupie wiekowej, co wpływa na konieczność ułatwiania im dostępu do nowoczesnych technologii. Dodatkowo część osób poznała już podstawy i bardzo chce dalej zagłębiać się w nowe programy i rozwiązania.
Bardzo ważne, aby nauczyć seniorów bezpiecznie korzystać z komputerów, tak, aby nie wyrządzili sobie krzywdy nie mając podstawowych umiejętności.
Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu pracowni w komputery, aparaty fotograficzne, kamerę wideo, oprogramowaniu do zajęć graficznych, a także oprogramowaniu do nauki języków, pracownia nabierze atrakcyjnego charakteru, co umożliwi organizację projektów skierowanych do różnych grup wiekowych , w tym również do młodzieży.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Lawinowy rozwój technologii i systemów informatycznych powoduje ich zastosowanie, w każdej dziedzinie naszego życia. Coraz więcej firm, urzędów i instytucji wycofuje się ze stosowania dokumentacji tradycyjnej, wprowadzając w to miejsce dokumentację elektroniczną. Można tu wymienić między innymi: obsługę bankową, obsługę medyczną (rejestracja do lekarzy), kupno biletów na imprezy kulturalne i sportowe, biletów komunikacyjnych, w tym korzystanie z biletomatów. Umiejętność obsługi komputera, tabletu, smartfonu, korzystania z Internetu, w tym poczty elektronicznej, korzystanie z mediów społecznościowych, dokonywanie zakupów przez internet, robienie zdjęć nowoczesnym aparatem, pozwala swobodnie poruszać się w otaczającej nas rzeczywistości, bez obaw zacofania technologicznego. Słuchacze Akademii Złotego Wieku mają lat "55+", gdy kończyli edukację "świat multimedialny" wyglądał inaczej. Wskazana jest "edukacja multimedialna" dla tej grupy społeczności Jelcza-Laskowic, aby nie skazywać osób "55+" na margines życia społecznego. Dzieci i młodzież poruszają się w "świecie multimedialnym" bardzo swobodnie, szybko wyłapują wszystkie nowości. utworzenie "pracowni multimedialnej" w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, pozwoli na integrację międzypokoleniową. Doświadczenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, czy klubów Seniora, wskazują na duże osiągnięcia, w tej współpracy. Młodzi ludzie bardzo chętnie współpracują z seniorami i przynosi to obopólne korzyści. Miejsko-Gminne Centrum Kultury, w minionych latach przeprowadzało ankietę wśród słuchaczy Akademii Złotego Wieku. Potrzeba utworzenia "pracowni multimedialnej" wynika z informacji zebranych z ankiet na temat zainteresowań i oczekiwań słuchaczy, dot. rodzajów i tematyki zajęć. Niemal wszyscy ankietowani wypowiedzieli się na temat potrzeby prowadzenia zajęć komputerowych, fotograficznych, czy filmowych. Również prowadzone przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury projekty, między innymi zajęcia komputerowe, fotograficzne i filmowe cieszyły się zainteresowaniem słuchaczy Akademii Złotego Wieku, jednak po ich zakończeniu nie mogły być kontynuowane z powodu braku sprzętu. Dlatego projekt pracowni "Multimedialnej Akademii Seniora" zakłada - oprócz komputerów - zakup aparatów fotograficznych, kamery i oprogramowania do specjalistycznych zajęć graficznych.
Ponadto w Akademii Złotego Wieku organizowane są lektoraty języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego , na różnych poziomach zaawansowania. Zakup oprogramowania do nauki tych języków pozwoli na pogłębioną, a tym samym skuteczniejszą naukę.
Reasumując utworzenie "pracowni multimedialnej" jest potrzebne i wskazane, pozwoli na konieczną edukację elektroniczno-informatyczną społeczności "55+".

Opis lokalizacji

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, ul. Oławska 46

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1komputery stacjonarne all in one (w zestawie: monitor, komputer, głośniki, kamera, klawiatura, myszka)38 000 zł
2wyposażenie informatyczne sali (switch, router, skrzynka sieciowa, serwer plików NAS + dwa dyski 2TB, instalacja oprogramowania i sieci)7 700 zł
3laptop dla administratora3 000 zł
4microsoft office - 10 stanowisk11 000 zł
5oprogramowanie do zajęć specjalistycznych - graficznych11 000 zł
6oprogramowanie do nauki języków (angielski i niemiecki, rosyjski)4 000 zł
7projektor full HD, 3D2 600 zł
8cyfrowe aparaty fotograficzne - 5 różnych10 000 zł
9tablica interaktywna3 000 zł
10kamera wideo z wyposażeniem4 000 zł
11przenośny odtwarzacz audio800 zł
12biurka, 10 sztuk1 600 zł
13krzesła obrotowe 10 sztuk 1 500 zł