zadanie nr 10

10. ZAKUPIENIE I MONTAŻ BEZOBSŁUGOWEJ TOALETY PUBLICZNEJ W JELCZU-LASKOWICACH ZA BUDYNKIEM NZOZ PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA OD STRONY UL. OŁAWSKIEJ


Opis zadania

Zakupienie i zamontowanie toalety wraz z budową instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz energetycznej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Uruchomienie toalety publicznej zapewni mieszkańcom miasta oraz przyjezdnym poczucie komfortu i rozwiąże problem dostępu do wc w centrum miasta. Budowa toalety pozytywnie wpłynie na wizerunek miasta.

Opis lokalizacji

za budynkiem NZOZ Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, za świetlicą środowiskową, od strony ul. Oławskiej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1toaleta publiczna (wc-mini firmy budotechnika)90 000 zł
2posadowienie5 000 zł