zadanie nr 12

12. UPORZĄDKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI PRZYLEGŁEGO DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WÓJCICACH


Opis zadania

Rozbiórka prowizorycznych toalet-latryn usytuowanych na szambie, oczyszczenie terenu z gruzu, śmieci i innych zanieczyszczeń, usunięcie starych i uschniętych krzewów, plantowanie terenu wraz z przygotowaniem i zasianiem trawy, przełożenie nierównych płyt chodnikowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Opisywane zadania dotyczą zagospodarowania terenu zieleni przyległego do świetlicy wiejskiej w Wójcicach, gdzie wcześniej usytuowany był między innymi plac zabaw dla dzieci, który został przeniesiony na działkę gminną nr 533 po zasypanym zbiorniku ppoż. Dzięki temu powstała wolna przestrzeń do zagospodarowania z myślą o stworzeniu miejsca dla mieszkańców Wójcic, organizacji i instytucji tutaj działających takich jak rada sołecka, szkoła podstawowa, klub sportowy, straż pożarna, gdzie będzie można organizować imprezy kulturalne, zabawy dla dzieci i młodzieży, konkurencje sprawnościowe.
Usytuowanie obok świetlicy, a zarazem na uboczu zabudowań jest idealnym miejscem do tych celów. Dzisiaj miejscem na takie działania jest zbyt mały plac przy remizie OSP usytuowany w samym centrum miejscowości, co często wzbudza niezadowolenie okolicznych mieszkańców spowodowane hałasem.
teren ten wymaga jednak wykonania prac opisanych jak we wniosku, a więc usunięcia prowizorycznych toalet, wycięcia starych, suchych i zniszczonych krzewów, uprzątnięcia terenu wraz z wyrównaniem i zasianiem trawy.

Opis lokalizacji

Wójcice, ul. Główna 96, działka gminna nr 557/1 przynależna do świetlicy wiejskiej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1rozbiórka prowizorycznych toalet-latryn usytuowanych na szambie i wylanie nowej płyty betonowej6 150 zł
2oczyszczenie terenu z gruzu, śmieci i innych zanieczyszczeń, usunięcie starych i uschniętych krzewów4 920 zł
3plantowanie terenu wraz z przygotowaniem i zasianiem trawy7 380 zł
4przełożenie nierównych płyt chodnikowych na podsypce piaskowej2 460 zł