zadanie nr 13

13. ROZBUDOWA, ZAKUP I MONTAŻ PLACU ZABAW, SIŁOWNI PLENEROWEJ I BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ


Opis zadania

- budowa boiska do piłki siatkowej i montaż piłkochwytów;
- zakup i montaż altany drewnianej;
- zakup i montaż urządzenia typu dwie wieże;
- zakup i montaż siłowni plenerowej (4 urządzenia);
Rozbudowa jest zgodna z projektem. Ogrodzenie zakupione zostanie ze środków sołeckich na rok 2018, montaż we własnym zakresie mieszkańców.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Rozbudowa placu zabaw ma na celu uatrakcyjnienie miejscowości. Obecny stan placu jest mało atrakcyjny, starsze dzieci i młodzież nie mają miejsca do gry w piłkę, a piaskownica nie spełnia swojej funkcji. Siłownia plenerowa i boisko przyciągną starsze dzieci a "dwie wieże" będą miejscem zabawy młodszych. Obecnie mieszkańcy nie mają miejsca, w którym mogliby się spotkać. Budowa altany na pewno poprawi wygląd placu zabaw ale też będzie miejscem spotkań i integracji, mogłoby też wpłynąć na organizację różnego rodzaju imprez plenerowych, których brakuje w naszej wsi. Rozbudowa placu zabaw będzie korzystna dla wszystkich mieszkańców i wpłynie na poprawę relacji między nimi.

Opis lokalizacji

Miłocice Małe, ul. Główna 19, plac zabaw działka nr 35/3

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1drewniana altana + kostka20 142 zł
2urządzenie typu dwie wieże49 530 zł
3siłownia plenerowa 6 urządzeń32 238 zł
4piłkochwyty + boisko do piłki siatkowej22 744 zł