zadanie nr 2

2. Budowa wiaty integracyjnej biesiadno – ogniskowej na terenach zielonych przy Schronisku Szkolnym w Chwałowicach.


Opis zadania

Zadanie polega na rewitalizacji obecnego, zdewastowanego miejsca ogniskowo-grillowego. Rewitalizacji obejmującej:

a/ demontaż obecnej infrastruktury (resztki murowanego grilla, stoliki, ławki),
b/ budowę wiaty biesiadno-ogniskowej na planie okręgu o średnicy ok. 10m, z  ławami do siedzenia,
c/ wykonanie podłoża z kostki betonowej pod wiatą,
d/ montaż paleniska, rusztu wewnątrz wiaty,
e/ nasadzenie krzewów ozdobnych, posianie trawy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Miejsce ogniskowo-grillowe na terenie Schroniska Szkolnego, mimo obecnego złego stanu technicznego, jest regularnie wykorzystywane przez mieszkańców Chwałowic (i nie tylko) przy okazji organizowania wszelkich plenerowych imprez integracyjnych: spotkań dla dzieci w ramach akcji „Chwałowice czytają dzieciom”, zawodów sportowych, np. „Chwałowicka Pętelka”, turniejów szachowych czy etapów „Zimowego Maratonu na Raty ZIMNAR” (KB Harcownik).

Potrzebujemy, wzorem innych wiosek, zadaszonego, atrakcyjnego miejsca plenerowych integracji, bezpiecznego miejsca spędzania czasu dorosłych i dzieci.

Centrum naszej wioski przesunęło się (na skutek rozbudowy Chwałowic) właśnie w rejony planowanej inwestycji. Lokalizacja wiaty będzie więc miejscem dogodnym dla wszystkich mieszkańców. Sąsiedztwo istniejącego już, oświetlonego placu zabaw a także planowanego boiska wielofunkcyjnego, tworzy komplementarną ofertę integracyjno - wypoczynkową nie tylko dla mieszkańców, ale i dla gości z Jelcza-Laskowic i okolic.

Chcemy w tym miejscu integrować, edukować, bezpiecznie spędzać wolny czas. Z własnych funduszy planujemy wzbogacić to miejsce o tablicę / drzewo pamięci o wcześniejszych pokoleniach Chwałowiczan. W ten sposób pragniemy przyciągnąć „pod wiatę” także starszych mieszkańców i gości.

Opis lokalizacji

Chwałowice, ul. Szkolna 4. Teren przylegający do Schroniska Szkolnego. Działka 104/9. Właściciel nieruchomości – Gmina Jelcz-Laskowice.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu, wybór projektu wiaty, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń.10 000 zł
2Demontaż obecnej infrastruktury (resztki murowanego grilla, stoliki, stare ławki).5 000 zł
3Budowa wiaty biesiadno-ogniskowej na planie okręgu o średnicy ok. 10m, z ławami do siedzenia. 35 000 zł
4Wykonanie podłoża z kostki betonowej pod wiatą, ścieżek.15 000 zł
5Montaż paleniska, rusztu wewnątrz wiaty. 10 000 zł
6Prace wykończeniowe, nasadzenia, posianie trawy5 000 zł
Łącznie: 80 000 zł