zadanie nr 6

6. Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej (od Centrum Sportu i Rekreacji w kierunku stawu)


Opis zadania

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące prace:
- wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie koniecznych pozwoleń,
- prace ziemne (budowa linii kablowej oraz montaż fundamentów betonowych prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe),
- montaż słupów oświetleniowych,
- montaż opraw oświetleniowych typu LED,
- podłączenie lamp do linii kablowej oraz połączenie z siecią miejską,
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach
- pomiary elektryczne, dokumentacja powykonawcza oraz geodezja

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu korzystania z ciągu pieszo-rowerowego od Centrum Sportu i Rekreacji w kierunku stawu poprzez zaprojektowanie i budowę nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia typu LED. Każdego dnia przemieszcza się tędy duża liczba mieszkańców naszego miasta - ludzi spieszących do pracy w pobliskich zakładach, spacerowiczów, biegaczy czy też rowerzystów. Obecnie istniejące oświetlenie ul. Oławskiej niestety nie obejmuje swoim zasięgiem chodnika i ścieżki rowerowej, przez co komfort korzystania ze ścieżki po zmroku jest mierny. Dodatkowo ciąg ten poprzecinany jest zjazdami z ulicy Oławskiej w kierunku Osiedla Europejskiego i nieruchomości położonych wzdłuż trasy. Kierowcy zjeżdżający z ruchliwej, jasno oświetlonej ulicy trafiają na nieoświetlony ciąg pieszo-rowerowy i dochodzi do sytuacji niebezpiecznych. Budowa oświetlenia znacząco poprawi sytuację a skorzystamy na tym wszyscy - mieszkańcy Jelcza-Laskowic.

Opis lokalizacji

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Oławskiej od Centrum Sportu i Rekreacji w kierunku stawu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie projektu i dokumentacji12 000 zł
2Montaż 24 lamp typu LED (prace ziemne, budowa linii kablowej, zakup i montaż fundamentów, słupów i opraw, zabezpieczenia, pomiary elektryczne, itp.)180 000 zł
Łącznie: 192 000 zł