zadanie nr 5

5. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ / REMIZIE STRAŻACKIEJ w Wójcicach


Opis zadania

Na obszarze gminnej działki, gdzie obecnie znajduje się remiza strażacka oraz świetlica wiejska zamontowane zostanie 4 do 6 urządzeń siłowni zewnętrznej, ławka i kosz na śmieci oraz tablica informacyjna z regulaminem korzystania. Podłoże przy urządzeniach wyłożone matą bądź kostką betonową.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Idea postawienia siłowni zewnętrznej jest reakcją na powszechny trend promowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia mieszkańców. Na pewno głównymi beneficjentami będzie młodzież, która w takich miejscowościach jak Wójcice nie ma do wyboru wielu propozycji spędzania wolnego czasu, ale także liczyć należy na uaktywnienie się osób niezależnie od swojej kondycji, wieku, sprawności. Tak więc dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze będą mogły bez skrępowania korzystać z siłowni. Co ważne, obiekt taki jest dostępny o każdej porze dnia i nocy oferując łatwy dostęp do prostej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, a jego usytuowanie właśnie w takim miejscu harmonizuje z pobliskim otoczeniem.

Opis lokalizacji

Wójcice, ul. Główna 30, działka gminna nr 346/2 przynależna do świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej OSP Wójcice

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Urządzenia siłowni zewnętrznej – 4 do 6 urządzeń 24 000 zł
2Tablica informacyjne z regulaminem1 400 zł
3Ławka750 zł
4Podłoże przy urządzeniach – kostka/maty 40 do 60 m218 000 zł
5Zakup kosza na śmieci + montaż500 zł
6Koszty opracowania dokumentacji projektowej, pylony konstrukcyjne, montaż urządzeń15 350 zł
Łącznie: 60 000 zł