zadanie nr 3

3. Oświetlenie ulicy Szkolnej w Grędzinie na odcinku 400 metrów.


Opis zadania

Oświetlenie ulicy na odcinku 400 metrów. Podstawienie 10 lamp oświetleniowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Odcinek drogi ulicy Szkolnej nie jest oświetlony. Drogą tą codziennie do szkoły poruszają się dzieci. W okresie zimowym jest ciemno kiedy dzieci idą i wracają ze szkoły. Stanowi to duże zagrożenie ich bezpieczeństwu. Droga jest bardzo wąska i nie ma chodnika.

Opis lokalizacji

Grędzina, ul. Szkolna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Oświetlenie100 000 zł