zadanie nr 4

4. Droga dojazdowa do garaży i do rodzinnych ogródków działkowych „ZGODA” – Ulepszenie/Utwardzenie drogi


Opis zadania

Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy gruzu betonowego zgodnie z załączonym planem/opisem. Droga o długości ok. 200 metrów i szerokości ok. 4 metrów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Droga o której mowa jest drogą gruntową o dużym stopniu zużycia, głębokie koleiny i nierówności. W czasie opadów deszczu droga dodatkowo rozmięka i powstaje dużo kałuż, które utrudniają, a czasami uniemożliwiają jej użytkowanie. Część drogi jest dojazdem do bramy rodzinnych ogródków działkowych „ZGODA”. Stan drogi również działkowcom utrudnia dostęp do bramy wjazdowej na ogródki. Ulepszenie/Utwardzenie drogi znacznie poprawi jej funkcjonalność i ułatwi dostęp dla wielu osób (właściciele garaży i działkowcy oraz członkowie ich rodzin w tym również dzieci).

Opis lokalizacji

Droga gruntowa, która jest przedłużeniem ulicy H. Cegielskiego w stronę wjazdu do ROD „ZGODA” (od miejsca gdzie kończy się asfalt) i dalej droga gruntowa pomiędzy garażami a ogrodzeniem ROD „ZGODA” w stronę ul. Grabskiego (od ostatniego szeregu garaży w sposób umożliwiający zjazd do garaży)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy gruzu betonowego – 800 m224 000 zł