zadanie nr 2

2. "Kraina Figli" - przedszkolny plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jelczu-Laskowicach


Lokalizacja

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
ul. Liliowa 3
55-220 Jelcz-Laskowice
Nr działki: 3/1 AM-32 obręb Laskowice

Skrócony opis

Ogród przedszkolny, wyposażony w nowoczesne urządzenia do zabaw jest miejscem, w którym dzieci rozwijają koordynację wzrokowo - ruchową, zaspokajają naturalną potrzebę ruchu, nawiązują kontakty z rówieśnikami, uczą się współpracy i współdziałania, jest też miejscem wszechstronnej terapii ruchowej. Nowoczesne urządzenia zabawowe wpłyną na jakość i efektywność spędzania czasu świeżym powietrzu.

Opis zadania

Projekt zakłada stworzenie funkcjonalnego, nowoczesnego, bezpiecznej przestrzeni do zabaw i gier ruchowych oraz strefy wypoczynku dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Dobór wyposażenia został tak wyselekcjonowany, by był dość uniwersalny oraz zapewniał różne formy rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Na placu uwzględniono przyrządy do rozwoju motoryki, koordynacji ruchowej, równowagi, ogólnej sprawności fizycznej. Dodatkowym atutem placu zabaw będzie pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne naszych wychowanków.
W strefie zabaw zostaną zainstalowane zestawy zabawowe + bezpieczna nawierzchnia,
Uporządkowanie, wyrównanie i zagospodarowanie placu zabaw (bezpieczna nawierzchnia, zestawy zabawowe, piaskownice z zadaszeniem, zestawy huśtawek, karuzela itp.) na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach.
W ogrodzie przedszkolnym rosną nieliczne  drzewa, które będą stanowiły naturalną osłonę przed słońcem. Na palcu konieczne jest również  zaopatrzenie placu zabaw w ławki, stoliki i kosze na śmieci.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Naszą misją jako placówki przedszkolnej jest stworzenie warunków i przestrzeni do wszechstronnego rozwoju wszystkich wychowanków.
Celem projektu jest doposażenie i zmodernizowanie istniejącego przedszkolnego placu zabaw w nowoczesne urządzenia do zabaw i ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu.
Obecny plac zabaw nie zaspokaja dziecięcej potrzeby ruchu i aktywności fizycznej ze względu na niewielką liczbę urządzeń.
Wiemy, jak wielką rolę w rozwoju małego dziecka w wieku przedszkolnym odgrywa aktywność ruchowa, zabawy i gry ruchowe oraz ćwiczenia fizyczne. Zaprojektowany przedszkolny plac zabaw pozwoli stworzyć dwie strefy - strefę zabaw i ćwiczeń ruchowych (zjeżdżalnie, bujaki, huśtawki, tor przeszkód, przeplatanki, piaskownica z zadaszeniem) oraz strefę relaksu (piaskownica z zadaszeniem, bramki do gry w piłkę nożną, kosz do piłki koszykowej). Dzięki takiemu rozplanowaniu przestrzeni możliwa będzie realizacja ciekawych, aktywnych form zajęć edukacyjnych, zabaw o charakterze relaksacyjnym, pikników rodzinnych i uroczystości przedszkolnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Huśtawka Bocianie Gniazdo II 2 szt.14 327,04 zł
2bramka z haczykami 300x200 2 szt.7 269,30 zł
3kosz na śmieci Eko 40 l z daszkiem (ocynk + lakier) 3 szt.3 317,31 zł
4Huśtawka diagonalna Smyk 1 szt.4 202,91 zł
5Bujak Samochód 1 szt.8 858,46 zł
6Bujak Tuba 1 szt.7 026,99 zł
7Bujak HDPE Konik 1 szt.2 553,48 zł
8Zestaw przeplotni MINI 1 szt.11 437,77 zł
9Karuzela Piłka 1 szt.5 265,63 zł
10Karuzela Krzyś, napędzana, 3-osobowa 1 szt.12 835,05 zł
11Gra zręcznościowa UFO 1 szt.5 538,69 zł
12Lokomotywa Kajtuś 1 szt.11 238,51 zł
13Wagonik bez dachu Kajtuś 1 szt.4 367,73 zł
14Wagonik z dachem Kajtuś 1 szt.5 490,72 zł
15Skoczki 1 szt.3 329,61 zł
16Płotki do przeskoków 1 zestaw7 344,33 zł
17Równoważnia na sprężynach 1 szt.3 217,68 zł
18Pomost ruchomy 1 szt.11 742,81 zł
19Pomost slalom 1 szt.14 411 zł
20Regulamin użytkowania 1 szt. (ocynk + lakier)1 565,79 zł
21PROJEKT - wykonanie projektu5 535 zł
22Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja podwykonawcza1 476 zł
23wykonanie pola piaskowego grubosci 30 cm16 227,39 zł
24wykonanie obrzeży (1mb)3 530,10 zł
25zacienienie, moduł pośredni 2x2m (do piaskownicy)870,84 zł
26zawiesie pojedyncze huśtawki łańcuchowej (łańcuch + krętnik) 2 szt.622,38 zł
27skucie i utylizacja nawierzchni betonowej 2 656,80 zł
28demontaż i montaż urządzenia3 188,16 zł
29demontaż i montaż urządzenia1 751,52 zł
30demontaż i montaż urządzenia988,92 zł
31ławka-skrzynia 2 szt.3 835,14 zł
Łącznie: 186 023,06 zł