zadanie nr 4

4. Miłocice - wieś aktywnych ludzi


Lokalizacja

Miejscem realizacji zadania jest teren zielony w zbiegu ulicy Głównej oraz ulicy Szkolnej we wsi Miłocice.
Działka nr 461 w Miłocicach.

Skrócony opis

Projekt obejmuje rewitalizację centrum wsi Miłocice. Będzie ona polegała na przebudowie terenu przy Wielopokoleniowym Centrum Rozwoju. Powstanie plac street workout wraz z miejscem do wypoczynku. Będzie on zlokalizowany na terenie gminnym, którego potencjał obecnie nie jest w pełni wykorzystany.  Jest to część długoterminowej strategii rozwoju pod hasłem "Miłocice - wieś aktywnych ludzi".

Opis zadania

W ramach realizacji zadania wykonane mają zostać następujące czynności:
1.  Zakup i montaż zestawu street workout  składającego się z elementów zgodnie ze wzorem: numerem katalogowym 88012 www.muller.com.pl jak w załączeniu:
Słupki powinny być wykonane z profili 100x100x3mm, drążki oraz drabinka pionowa wykonane z rury Ø33,7x4mm, siedzisko ławeczki do ćwiczeń wykonane z płyty HDPE o grubości 15mm, drabinka pozioma wykonana z rury Ø33,7x4mm oraz Ø38x4mm, ścianka do stania na rękach wykonana z płyty HPL 8mm, poręcze równoległe wykonane z rury Ø38x4mm.
Wszystkie elementy stalowe urządzenia powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym.
Wszystkie słupy zestawu powinny zostać  zabetonowania wszystkich słupów konstrukcji betonem B20.
2. Wykonanie nawierzchni amortyzującej  o powierzchni 60 m2 (podłoża piaskowego - ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm.)
3. Zakup i montaż lampy zasilanej energią słoneczną wraz z wiatrakiem napędzającym. Lampa powinna oświetlać plac oraz przyległe do niego, istniejące już, miejsce na ognisko wraz z ławkami i stołem do ping-ponga.
4. Zakup i montaż kamer. Zestaw zostanie zamontowany na budynku przy ul. Szkolnej 1 w Miłocicach, będącego własnością gminy Jelcz-Laskowice. Mieści się w nim Wielopokoleniowe Centrum Rozwoju, prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Miłocice "Łączymy Pokolenia".
5. Zakup i montaż zestawu do nauki i zabawy dla dzieci wzór: nr. katalogowy 189 www.placezabawfrajda.pl zgodnie z załącznikiem.
5. Zakup i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Realizacja zadania ma trzy główne cele:
1. Rewitalizacja centrum wsi Miłocice poprzez zagospodarowanie terenu zielonego położonego w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych budynków - Świetlicy Wiejskiej, Kościoła oraz Wielopokoleniowego Centrum Rozwoju. Uatrakcyjni to wizerunek wsi zarówno wśród mieszkańców jak i osób odwiedzających naszą miejscowość.
2. Stworzenie atrakcyjnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu dla młodzieży z Miłocic i z okolicznych wsi.
Młodzież w wieku 12-18 lat  sygnalizuje potrzebę stworzenia miejsca, gdzie będą mogli ćwiczyć sprawność fizyczną, zaspokajając jednocześnie potrzebę spotkań towarzyskich i integracji. Obecnie wykorzystują do tego celu plac zabaw, przeznaczony dla małych dzieci. Urządzenia wchodzące w jego skład nie są przystosowane do ćwiczeń, jakie można wykonywać na urządzeniach do street workout. W proponowanej przez nas lokalizacji powstało już miejsce na ognisko z ławkami i stołem do gry w ping - ponga. Jego walorem jest obecność wysokich drzew, zapewniających zacienienie oraz dobra widoczność z głównej ulicy, co ułatwia utrzymanie porządku.
3. Montaż oświetlenia oraz kamer zapewni poprawienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz będzie stanowiło dodatkowe zabezpieczenie przed aktami wandalizmu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i montaż zestawu do street workout 20 785 zł
2Wykonanie nawierzchni amortyzującej piaskowej na powierzchni 60m26 000 zł
3Zakup i montaż lampy solarnej 13 000 zł
4Zakup i montaż kamery monitoringu 3 500 zł
5Zestaw do nauki i zabawy dla dzieci 9 594 zł
6Zakup i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem 1 000 zł
7Projekt inwestycji5 000 zł
Łącznie: 58 879 zł