zadanie nr 5

5. OŚWIETLENIE SOLARNO-WIATROWE UL. KOŚCIELNEJ W MINKOWICACH OŁAWSKICH


Lokalizacja

Ulica Kościelna od numeru 34 do numeru 50 odcinek drogi około 350 do 400 m. Droga gminna nr 780.

Skrócony opis

Wykonanie oświetlenia solarno- wiatrowego przy ul. Kościelnej w Minkowicach Oławskich.

Opis zadania

Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Kościelnej na odcinku 350-400 m oraz zakup i montaż lamp solarno- wiatrowych sztuk 8.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Ulica Kościelna na w/w odcinku jest nieoświetlona. Drogą tą codziennie uczęszczają do szkoły dzieci, a także inni mieszkańcy, którzy obierają sobie tą drogę na spacery z dziećmi, gdyż jest to ulica boczna o mniejszym natężeniu ruchu. W okresie zimowym, kiedy szybko robi się ciemno drogą tą niebezpiecznie jest poruszać się, gdyż biegają tam dzikie zwierzęta oraz psy, co stanowi zagrożenie dla poruszających się tam mieszkańców. Droga ta jest wąska i nie posiada chodnika. Ponadto przy tej ulicy powstało i nadal powstają nowe zabudowania mieszkalne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie projektu oświetlenia 6 000 zł
2Zakup i montaż lamp solarno- wiatrowych sz. 899 000 zł
Łącznie: 105 000 zł