zadanie nr 6

6. Wójcickie miejsce spotkań. Budowa wiaty biesiadnej z grillem oraz aranżacja pasa zieleni przy świetlicy wiejskiej.


Lokalizacja

Wójcice, ul. Główna 96, działka nr 557/1 AM2 (teren za świetlicą wiejską)

Skrócony opis

Budowa wiaty biesiadnej z ławami do siedzenia i grillem kamiennym, umiejscowionej za świetlicą wiejską oraz modernizacja pasa zieleni, który znajduje się w strefie wejściowej obok świetlicy. Niezagospodarowany do tej pory teren zielony stanie się doskonałym miejscem spotkań mieszkańców naszej miejscowości.

Opis zadania

Zgłaszane zadanie dotyczy zagospodarowania terenu w pobliżu świetlicy wiejskiej w Wójcicach.
W ramach jego realizacji zostanie wybudowana wiata biesiadna o wielkości ok. 4m x 10m
z ławami do siedzenia oraz miejscem ogniskowo-grillowym (teren za świetlicą), a także
przebudowany zostanie pas zieleni w strefie wejściowej obok świetlicy (zasadzone zostaną krzewy
ozdobne, podłoże zostanie zabezpieczone przed przerastaniem chwastami, zamontowane zostanie
obrzeże a obszar między krzewami zostanie wysypany żwirem ozdobnym).

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Teren zieleni za świetlicą wiejską znajduje się w centrum naszej miejscowości i jest doskonałym
miejscem, w którym mogliby się spotykać wszyscy mieszkańcy Wójcic. Wzorem innych sołectw
chcemy, aby w centrum zostało utworzone zadaszone, atrakcyjne miejsce plenerowych integracji,
gdzie bezpiecznie będą mogli spędzać czas dorośli, młodzież jak i dzieci. Dzięki realizacji zadania,
także organizacje działające w naszej miejscowości m. in. szkoła podstawowa, OSP, klub sportowy,
rada sołecka, otrzymają idealne miejsce do spędzania wolnego czasu, organizując wspólne spotkania
integracyjne, zabawy, zawody, itp.
W ramach zadania przebudowany zostanie również pas zieleni przy świetlicy. Powstanie estetycznie
wyglądające przejście do planowanej wiaty biesiadnej oraz terenu zielonego, gdzie odbywa się m.in.
Festiwal Fala Rocka i gdzie wkrótce wybudowana zostanie siłownia plenerowa.
Chcemy, aby ten, zagospodarowany w ramach Budżetu Obywatelskiego teren, stał się miejscem
spotkań dla wszystkich mieszkańców naszej miejscowości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie projektu i dokumentacji zagospodarowania terenu oraz budowy wiaty biesiadnej8 000 zł
2Prace przygotowawcze w obszarze planowanej wiaty oraz w strefie wejściowej obok świetlicy5 000 zł
3Budowa dwóch wiat wraz ze stołami i ławami do siedzenia o rozmiarach 4mx5m, przedzielonych grillem kamiennym31 000 zł
4Wykonanie podłoża wiaty z kostki betonowej / brukowej12 000 zł
5Montaż grilla kamiennego wewnątrz wiaty15 000 zł
6Przebudowa pasa zieleni w strefie wejściowej obok świetlicy (ok. 68m 2 : nasadzenia krzewów ozdobnych, wykonanie osłony podłoża przed chwastami z geowłókniny, montaż obrzeży, wysypanie żwiru ozdobnego)12 000 zł
7Wykonanie prac porządkowych3 000 zł
8Montaż kamery monitorującej obszar za świetlicą20 000 zł
Łącznie: 106 000 zł