zadanie nr 3

3. Budowa altany integracyjnej we wsi Grędzina


Lokalizacja

Grędzina, ul. Główna 23A działka nr 358

Skrócony opis

Budowa altany integracyjnej we wsi Grędzina o wymiarach 4m x 6m oraz zakup i montaż dwóch stojaków rowerowych czterostanowiskowych

Opis zadania

1. Budowa altany integracyjnej o wymiarach 4m x 6m wykonanej z drewna.
2. Zakup i montaż dwóch stojaków rowerowych czterostanowiskowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Obecnie centralne miejsce we wsi Grędzina znajduje się w obrębie świetlicy wiejskiej, boisko. Niestety nie posiadamy żadnego zadaszonego miejsca spotkań plenerowych. Jest to miejsce często odwiedzane przez mieszkańców Grędziny i nie tylko. Chcemy w tym miejscu integrować się, edukować, bezpiecznie spędzać wolny czas.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1dokumentacja techniczna8 000 zł
2materiał i robocizna altany14 000 zł
3materiał i robocizna stojaków rowerowych2 600 zł
4utwardzenie terenu5 000 zł
Łącznie: 29 600 zł