zadanie nr 1

1. Zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych w miejscowości Biskupice Oławskie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców


Lokalizacja

miejscowość Biskupice Oławskie: ul. Chrobrego, ul. Polna, remiza OSP

Skrócony opis

Zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych w miejscowości Biskupice Oławskie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

Opis zadania

Montaż lam solarno-wiatrowych w miejscowości Biskupice Oławskie w miejscach gdzie brak oświetlenia ulicznego, co przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców: 2 lampy przy ul. Chrobrego, 1 lampa przy ul. Polnej, 2 lampy na terenie remizy OSP

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Montaż lamp solarno-wiatrowych przynosi wiele korzyści. Niezależność od sieci pozwala zamontować lampy w miejscach bez infrastruktury elektrycznej, co pozwala na podniesienie bezpieczeństwa tych miejsc. i jej mieszkańców. Montaż lamp w naszej miejscowości przyczyni się również do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Nowoczesne lampy charakteryzują się wysoką żywotnością i niskim zapotrzebowaniem na energię.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1lampy solarno-wiatrowe szt. 575 000 zł
2dokumentacja7 000 zł
Łącznie: 82 000 zł