zadanie nr 7

7. Klub małego wieśniaka w Miłocicach Małych


Lokalizacja

Miłocice Małe przy świetlicy wiejskiej, dawniej znajdował się sklep

Skrócony opis

Wyremontowanie pomieszczenia po dawnym sklepie, znajdującego się przy świetlicy wiejskiej na klub małego wieśniaka.

Opis zadania

Wymiana instalacji elektrycznej, okien drzwi, wyrównanie i pomalowanie ścian i sufitów, położenie kafli.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Miłocice Małe to miejscowość, w której swoje miejsce znajduje coraz więcej młodych rodzin. Aby wzmocnić integrację mieszkańców chcemy stworzyć miejsce spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Idealną lokalizacją jest pomieszczenie po sklepie. Wymaga to jednak remontu. Wyremontowany klub będzie wykorzystywany w ciągu całego roku jako miejsce spotkań integracyjnych oraz rozwijających zainteresowania. Klub będzie spełniał następujące zadania:
- miejsce spotkań mieszkańców;
- organizacja czasu pozaszkolnego dzieci, zajęcia prowadzone w klubie były by alternatywną formą spędzania wolnego czasu, odpoczynkiem od zajęć szkolnych, a jednocześnie będą pobudzały do dalszego rozwoju (np. nauka języka angielskiego - projekt JW.ACADEMY);
- miejsce rozwijające zainteresowania i talenty dzieci i młodzieży, kształtujące sprawność manualną poprzez zajęcia plastyczne, techniczne, gry i zabawy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1skucie posadzek 4 000 zł
2skucie tynków3 600 zł
3instalacja elektryczna2 500 zł
4wykonanie nowych posadzek6 000 zł
5wykonanie nowych tynków5 000 zł
6wykonanie sufitów podwieszanych7 000 zł
7wymiana okien - 2 szt.2 000 zł
8wymiana drzwi2 000 zł
9gładzie i malowanie5 000 zł
10płytki7 000 zł
Łącznie: 44 100 zł