zadanie nr 9

9. Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Miłoszycach


Lokalizacja

boisko przy ul. Wrocławskiej 30 w Miłoszycach

Skrócony opis

Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Miłoszycach składającego się z podziemnej instalacji rur i 18 zraszaczy.

Opis zadania

Projekt dotyczy automatycznego systemu nawadniania murawy i polega na wykonaniu projektu podziemnej instalacji rur i zraszaczy dookoła płyty boiska jak i w nim, montaż urządzeń sterujących i okablowanie zasilające, montaż elementów łączących i zaworów elektromagnetycznych. Założenie wyjściowe obejmuje założenie 18 zraszaczy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Nawodnienie boiska odgrywa wielką rolę, co szczególnie widoczne staje się w okresie suszy. Nawierzchnia boiska w Miłoszycach, rok temu, została pokryta częściowo trawą w rolkach. Pięknie wykonana murawa zrobiona wielkim nakładem pracy i środków straci swoją funkcję po upalnych i bezdeszczowych dniach. By w pełni korzystać z zalet boiska nieodzowne staje się zastosowanie nawodnienia. Jest to kluczowy krok w przyszłość, mający na celu stworzenie unikalnego miejsca do uprawiania sportu na wielu płaszczyznach dla różnych grup wiekowych (aktualnie prowadzone są systematyczne treningi sekcji piłkarskiej - 3 grupy wiekowe i frisbee), dodatkowo zwiększy możliwości organizacji zawodów sportowych (m.in. w czerwcu br. odbyły się mistrzostwa frisbee) oraz różnych imprez stanowiących doskonałą bazę do integracji lokalnej społeczności (np. organizacji dnia dziecka). Kolejnym atutem instalacji nawadniającej jest również obniżenie kosztów nakładu pracy oraz zmniejszenie poboru wody.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1koszt projektu3 000 zł
2koszt urządzeń nawadniających18 000 zł
3koszt wykonania instalacji podziemnej18 000 zł
4koszt zakupu i montażu pompy wspomagającej ciśnenie wody10 000 zł
Łącznie: 49 000 zł