zadanie nr 10

10. Plażowa, darmowa przebieralnia z funkcją zewnętrznego prysznica i bieżącą wodą oraz monitoringiem nad stawem. W przyszłości możliwość zainstalowania Wi-Fi oraz stacji meteo.


Lokalizacja

Teren ośrodka nad stawem, ul. Stawowa w Jelczu-Laskowicach

Skrócony opis

Plażowa, darmowa przebieralnia z funkcją zewnętrznego prysznica i bieżącą wodą oraz monitoringiem nad stawem. W przyszłości możliwość zainstalowania Wi-Fi oraz stacji meteo. Celem inwestycji jest umożliwienie mieszkańcom i turystom dostępu do darmowej przebieralni z możliwością skorzystania z zewnętrznego prysznica z bieżącą wodą.

Opis zadania

Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji, wykonanie przecisku - przyłącze elektryczne, przyłącze wodne, wykonanie przyłącza elektrycznego i wodnego, roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcji obiektu budowlanego, instalacji wodnej - prysznice, instalacji CCTV i WiFi, wykonanie masztu do instalacji, roboty wykończeniowe - elewacja, utwardzenie terenu - opaska betonowa pod prysznic.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Z uwagi na brak podstawowych warunków higienicznych nad jelczańskim stawem w obrębie plaży, celem inwestycji jest umożliwienie mieszkańcom i turystom dostępu do darmowej przebieralni z możliwością skorzystania z zewnętrznego prysznica z bieżącą wodą po kąpieli w okresie wodnym lub opłukanie się z piasku po plażowaniu, co daje ochłodę i jest bardzo higieniczne. Dodatkowo, budynek małej architektury będzie wyposażony w ładowarkę USB oraz wodę pitną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wykonanie dokumentacji projektowej18 450 zł
2uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji6 150 zł
3wykonanie przecisku - przyłącze elektryczne, przyłącze wodne2 460 zł
4wykonanie przyłącza elektrycznego5 535 zł
5wykonanie przyłącza wodnego10 455 zł
6roboty ziemne4 305 zł
7roboty fundamentowe9 225 zł
8wykonanie konstrukcji obiektu budowlanego43 050 zł
9wykonanie instalacji wodnej - prysznice5 166 zł
10wykonanie instalacji CCTV + WIFI8 856 zł
11wykonanie masztu do instalacji monitoringu3 075 zł
12roboty wykończenowe - elewacja, zadaszenie ażurowe52 275 zł
13utwardzenie terenu - wykonanie opaski betonowej, miejsca pod prysznice26 445 zł
Łącznie: 195 447 zł